فری استال 7000 متری فشاپویه
محل پروژهشهرستان ری
زمان احداث3 ماه
کاربریفری استال

پروژه دامداری فری استال توسط شرکت سوله ساز در شهرستان ری در طی 3 ماه انجام شد.
بهره‌برداری از فاز نخست پروژه دامپروری 2000 راس مولد منطقه فشافویه با 7 هزار متر مساحت و با پشتیبانی هزار هکتار زمین کشت علوفه و سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد تومانی و اشتغالزایی مستقیم 70 نفر در پروژه دامداری فشاپویه