پروژه 2500 متري دوقلو همراه با نيم طبقه اداری
محل پروژهشهرک صنعتي شمس آباد
زمان احداث8 ماه
کاربریصنایع غذایی

پروژه صنایع غذایی که توسط شرکت سوله ساز واقع در شهرک صنعتی شمس آباد ساخته شده است . این سوله توسط مهندسین شرکت سوله ساز طراحی و ساخته شده است این سوله صنایع غذایی به صورت دوقولو و همراه نیم طبقه اداری در زمان 8 ماه در شهرک بزرگ صنعتی شمس آباد طراحی و ساخته شده است