مساحت زیربنا 5000 متر سردخانه دو مداره 10000 تنی
محل پروژهجاده واوان - اسلامشهر
زمان احداث8 ماه
کاربریسردخانه

پروژه ساخت سردخانه یکی از شاخص ترین پروژه های شرکت سوله ساز در استان تهران می باشد. این پروژه توسط مهندسین مجرب شرکت سوله ساز ساخته و پرداخته شده است ، این پروژه ساخت سردخانه در مدت زمان 8 ماه در مساحت 5000 متر واقع در شهر اسلامشهر در نزدیکی جاده واوان ساخته شده است.
کاربری این پروژه سردخانه زیر صفر و بالای صفر و دو مداره است ظرفیت این سردخانه 10000 تنی استکه در نوع خود بی نظیر می باشد.